Urlop wychowawczy

Prawo do urlopu wychowawczego ma naturalnie matka dziecka, choć trzeba powiedzieć, że coraz częściej na urlop wychowawczy wybierają się ojcowie, zwłaszcza, jeśli młoda matka ma dobrze płatną pracę,  której ma możliwość rozwoju.

Zasadniczo, prawo pracy określa, że urlop wychowawczy przysługuje każdemu pracownikowi, który przepracował w swoim życiu co najmniej 6 miesięcy – łącznie, u wszystkich pracodawców, u których był zatrudniony. Dodatkowym, naturalnym wymogiem, który uprawnia pracownika do uzyskania urlopu wychowawczego, jest bycie rodzicem lub opiekunek dziecka, mającego mniej niż 4 lata.

Maksymalny wymiar urlopu wychowawczego w Polsce wynosi dziś 3 lata i może być wykorzystany nie więcej niż w czterech częściach. Można również zdecydować się na skorzystanie z całego urlopu jednorazowo, na 3 lata.

Dodatkowo, dla pracowników posiadających dzieci wymagające szczególnej, osobistej opieki z powodu złego stanu zdrowia, ustawodawca przewidział specjalny urlop wychowawczy. Warto przy tym podkreślić, że stan zdrowia dziecka w takim przypadku musi być potwierdzony stosownym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności bądź też orzeczeniem o niepełnosprawności.

Specjalny urlop wychowawczy, o którym mowa powyżej, przysługuje również w wymiarze do maksymalnie 3 lat i można z niego korzystać nie dłużej niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości.

Jeśli pracownik zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa do urlopu wychowawczego, ma on obowiązek złożyć wniosek o planowanym terminie rozpoczęcia urlopu i jego wymiarze, na 2 tygodnie przed tym faktem.

Pracodawca nie ma możliwości wypowiedzenia czy rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, który przebywa na urlopie wychowawczym. Przepis ten obowiązuje od chwili złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego. Od tego momentu jest on chroniony specjalnymi przepisami prawa pracy.

W niektórych, bardzo szczególnych sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z osobą przebywającą na urlopie wychowawczym, w przypadku, gdy ogłasza on upadłość lub likwidację firmy lub tez  przyczyn, które w pełni uzasadniają rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Rodzic przebywający na urlopie wychowawczym ma możliwość pracy zawodowej i może ją podjąć u dotychczasowego lub innego pracodawcy. Może również podjąć inną działalność, studia, czy szkolenia, ale za każdym razem w wymiarze, który pozwala na osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Jeśli pracownik uzna, że nie chce wykorzystywać urlopu wychowawczego w założonym wymiarze, może on powrócić do wcześniej wykonywanej pracy, ale wyłącznie za zgodą pracodawcy. Z urlopu wychowawczego można zrezygnować w zasadzie w każdym momencie, ale należy powiadomić pracodawcę o terminie zamierzonego powrotu do pracy, nie później niż na 30 dni przed tym terminem.

Prawo pracy określa, że po zakończonym urlopie wychowawczym lub po rezygnacji z pewnej jego części, pracownik powinien być dopuszczony przez pracodawcę do pracy.

 

Może ci się spodobać również Więcej od autora

22 Komentarze

 1. -pccking mówi

  Urlop wychowawczy jest potrzebny ,warto zapamiętać „Rodzic przebywający na urlopie wychowawczym ma możliwość pracy zawodowej i może ją podjąć u dotychczasowego lub innego pracodawcy. Może również podjąć inną działalność, studia, czy szkolenia, ale za każdym razem w wymiarze, który pozwala na osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem.”

 2. asdfgm mówi

  Należy pamiętać, że pracodawca nie ma możliwości wypowiedzenia czy rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, który przebywa na urlopie wychowawczym. Dobrze, że jest taka ochrona.

 3. -pccking mówi

  Kodeksu pracy,jest gwarantem tych że praw.
  Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje osobie, która:

  jest pracownikiem,

  przepracowała w swoim życiu co najmniej 6 miesięcy (łącznie u wszystkich pracodawców),

  jest rodzicem lub opiekunem dziecka do lat 4

 4. 88luker mówi

  Kodeks pracy gwarantuje wiele, ale nie zawsze założenia te są realizowane w praktyce :)

 5. asdfgm mówi

  Na szczęście nagłośnienie dbania o kobiety na urlopach wychowawczych sprawiło, że pracownicy częściej przestrzegają ich praw;)

 6. asdfgm mówi

  Mi się artykuł przydał, bo jestem na urlopie wychowawczym, szkoda, że za niego nie płacą.

 7. asdfgm mówi

  Chociaż jak się ma dochody poniżej 504zł to płacą:D

 8. asdfgm mówi

  No i jak się takie małe dochody osiąga toteż drugie becikowe dokładają;)

 9. asdfgm mówi

  Oj tak, przydaje się na pieluchy przez pierwszy rok;)

 10. asdfgm mówi

  Jak to mówią ziarnko do ziarnka…;)

 11. -pccking mówi

  widocznie administratorzy strony mają jakiś urlop od msp. powinien być nowy rodzaj Urlopu – czyli Urlop odwykowy idealnie by się nadał dla grona zacnych administratorów.

 12. Magdalena mówi

  Urlop wychowawczy jest to moim zdaniem rzecz przydatna rodzicom którzy pragną swoje dzieci wychować do pewnego wieku same . I po raz kolejny dodam ,że artykuł jest warty przeczytania

 13. alineczka131 mówi

  Uzbiera się, zawsze cos

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.